رادیولوژی مرکزی
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / رادیوگرافی رنگی
کاربرد رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی یکی از انواع تصویربرداری است که قسمت های فوقانی دستگاه گوارش مانند مری، معده و بخش ابتدایی روده کوچک که دوازدهه یا اثن

طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین - 09128883465